Vývoj aplikací

Software jako nástroj pro Vaše podnikání.

Běžně nabízený software na našem i světovém trhu je často navrhováný takovým způsobem, aby byl prodejný co možná nejvyššímu počtu klientů. Díky tomu se často jedná o programy, které obsahují obrovské množství funkcí, které běžný uživatel využívá jen z malé části. Naopak se pro něj stává program nepřehledným, složitě se v něm orientuje a zaškolení obsluhy takového softwaru může být otázkou nemála hodin i dnů. Drtivá většina takových programů je dále vyvíjena s uzavřeným kódem, což ve výsledku znamená, že uživatel pokud se pro takový progam rozhodne, musí ho přijmout ve stavu jakém je a nelze ho dále upravit, dle jeho potřeb.

Svět IT Vám nabízí efektivnější řešení. Jsme schopni vytvořit program, který bude fungovat přesně podle Vašich představ, které mohou být libovolného rázu (o tom svědčí i níže uvedená sekce realizovaných projektů). Nebudete se muset přizpůsobovat, ale sami si definujete, co má program umět a jak. Díky tomu získáte nástroj, který díky rychlému zavedení, dobrému ovládání a efektivnímu fungování bude opravdovým pŕínosem pro Vaše podnikání.
Pŕi umísténí na serverech Svět IT pak bude tento program dostupný odkudkoli nonstop.

Jak to funguje?

Naši konzultanti s Vámi prodiskutují Vaší představu o tom, co od aplikace potřebujete a navrhnou možné alternativy řešení. Z těch se následně zpracuje základní zadání. Z těchto podkladů je následně vypracována detailní specifikace programu, která obsahuje podrobný popis jednotlivých funkcí. Pokud vše odpovídá poźadavkům klienta, je program zadán do vývoje jehož výsledkem je první verze programu. Následuje testovací fáze, při níž se dopracovávají případné úpravy a po které je program hotov a po zaškolení obsluhy pŕipraven pro uživání.

objednat konzultaci

Další programování

Naše nabídka není omezena pouze na vývoj aplikací. Dokážeme zajistit vývoj v rámci veškerých běžně používaných platforem. Pokud máte zájem o konzultaci pro konkrétní objednávku, můžete nás kontaktovat zde.