Správa sítě - Outsourcing IT

Představení služby

Účelem služby outsourcingu IT (jinak také správy sítě) je převedení odpovědnosti za fungování a provádění veškerých provozních úkolů, které souvisí s chodem informačních technologií (tj. serverů, počítačů, notebooků, periferií, mobilních zařízení,...) na poskytovatele.

Výsledkem je tedy stav, kdy klient získává prostor k tomu, aby se věnoval svému podnikání a starosti s fungováním IT může přenechat na týmu odborníků Svět IT.

Co Vám nabízíme

Naše společnost působí v IT již více než 10 let jako dodavatel HW, SW a služeb. V rámci služby správy sítě klademe důraz především na individuální péči o každého klienta tak, abychom dosáhli nepřetržitého optimálního chodu IT v jeho firmě. Cílem tedy není jen řešit vzniklé komplikace, ale průběžně analyzovat využití všech prostředků a včas upozorňovat na možná rizika, případně navrhovat řešení, která mohou přispět k ještě lepšímu fungování.

Outsourcing IT zahrnuje:

Jak to funguje?

Po vstupním auditu, který po objednání provádíme ZDARMA ve Vaší provozovně, vypracujeme zprávu o stavu HW a SW ve Vaší společnosti, obsahující analýzu slabých míst systému spolu s návrhem vhodného řešení a cenouvou kalkulací potřebných produktů a služeb. Po následném jednání předkládáme přesné znění objednávky/návrhu smlouvy a na jejím základě můžeme začít se správou.

 

OBJEDNAT AUDIT

Způsoby provádění

Smluvní forma - paušální platba Outsourcing prováděný na základě Smlouvy o poskytování služeb má jednoznačné výhody v přesně vymezeném vztahu poskytovatel - klient a pŕispívá k úplné předvídatelnosti nákladů na IT na straně klienta.
Nesmluvní forma - hodinová sazba Výhodná především pro klienty, kteří potřebují řešit jednorázové problémy, které lze řešit vzdálenou správou nebo výjezdem technika. Aktuální ceník prací si můžete vyžádat zde.

Outsourcing Svět IT

Profesionální služby s nejvyšší spolehlivostí.

Outsourcing služeb v oblasti informačních techonologií představuje pro naši společnost jednu z hlavních náplní činnosti. Proto jsou naši pracovníci pravidelně školeni tak, aby poskytované služby byly na vysoké úrovni odbornosti a naši klienti mohli ocenit výhody plynoucí ze vzájemné spolupráce. Dlouhodobá praxe v oboru a variabilita zaměření našich klientů nám pak umožňuje získat kvalitní přehled o dostupných technologických i programových možnostech, které jsou v dnešní době k dispozici a mohou přispět k efektivnější práci našich zákazníků.
Spokojený klient je pro nás vždy na prvním místě a proto dbáme na to, aby naše služby byly na nejvyšší úrovni a abychom mohli budovat dlouhodobé obchodní vztahy, které budou prospěšné pro obě strany