O nás

Oblast informačních technologií je jedním z nejdynamičtěji roustoucích odvětví jak ve světě, tak i u nás. Společnost Svět IT s.r.o. dokonale splývá s těmito tendencemi díky šíroké nabídce služeb, zahrnující veškeré současné technologické trendy, které příspívají ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu podnikání. V rámci jednání s klientem je vždy kladen důraz na jeho individuální požadavky s cílem zajištění běhu IT co nejpřístupnéjší a nejefektivnější formou.

Mezi hlavní pilíře nabízených služeb patří outsourcing, VOIP telefonie, webové služby a vývoj. Tímto se naše společnost koncepčně odlišuje od většiny konkurence a je schopna pokrýt veškeré poptávané služby dnešní firemní klientely a být tak spolehlivým, profesionálním partnerem.

Prioritou je pro nás vždy spokojenost klienta a proto dbáme podnětů od našich zákazníků, které nás motivují k neustálému zkvalitnění nabízených produktů a služeb.
Jakub Škácha, majitel

Reference